عدم برگزاری پنجمین همایش ملی جریان سیال و انتقال جرم
1397/11/08

ضمن تشکر و قدردانی از ثبت نام کنندگان و ارسال کنندگان مقالات پنجمین همایش جریان سیال؛ انتقال حرارت وجرم

به اطلاع می رساند به دلیل برخی از مشکلات موجود ؛ پنجمین همایش جریان سیال برگزاری  نخواهد شد. امید است که در سال های آتی شاهد حضور و همکاری هر چه بیشتر متخصصان و علاقه مندان  در برگزاری این گونه همایش های علمی باشیم.