نمایه شده در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام ISC
1397/07/01

به اطلاع کلیه پژوهشگران می رساند که این کنفرانس با کد اختصاصی  ۹۱۶۰۴-۹۷۱۸۰ در پایگاه علوم استنادی جهان اسلام ISC ثبت و نمایه گردید.