سخنران کلیدی همایش
1397/07/08

به اطلاع فرهیختگان گرامی می رساند سخنران کلیدی همایش جناب آقای دکتر سید حسن هاشم آبادی می باشند