تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

محورهای کنفرانس

 

 

 • لوله های حرارتی
 • انرژی های تجدید پذیر
 • احتراق
 • تهویه مطبوع
 • توربین های حرارتی
 • تبدیل انرژی و ذخیره سازی
 • ترمودینامیک
 • نرم افزارهای مرتبط
 • روش های افزایش انتقال حرارت
 • مدلسازی و روش های آزمایشگاهی
 • انتقال حرارت در نفت و گاز
 • انتقال حرارت و محیط زیست
 • جریان های دو و چند فازی
 • مبدل های حرارتی
 • ضریب نفوذ گازها و مایعات
 • نرم افزارهای مرتبط مدیریت انرژی، انرژی های تجدید پذیر
 • روش های اندازه گیری شاخص های سیال، حرارت و جرم
 • روش های عددی دینامیک سیال، انتقال حرارت و جرم
 • آموزش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
 • جریان و انتقال حرارت سیالات غیر یونی
 • جریان سیال در صنایع
 • اصول انتقال جرم
 • محیط های متخلخل
 • نفوذ مولکولی
 • انتقال جرم بین فازی
 • ضریب نفوذ گازها و مایعات
 • برج های تقطیر و استخراج
 • فناوریهای نوین و پدیده های انتقال مومنتم، حرارت و جرم