تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/11/01
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/11/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/11/20
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                  

                 

 

     

       

             

کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرایی همایش

مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

 

مسئول دبیر خانه همایش 

مهندس هادی جولانی

 

 

کمیته اجرایی همایش

مهندس حیدررضا رازقندی
مهندس هوشنگ انصاری کجل
مهندس مهدی منصوری
مهندس علی محمدی نوری
مهندس  محمد مسعود میر جلیلی
مهندس امیرحسین اثنی عشری

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش 

مهندس الهه جولانی

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

مهندس حامد جولانی 

 

 کمیته دانشجویی همایش 

 

 

محورهای کنفرانس

 

 

 • لوله های حرارتی
 • انرژی های تجدید پذیر
 • احتراق
 • تهویه مطبوع
 • توربین های حرارتی
 • تبدیل انرژی و ذخیره سازی
 • ترمودینامیک
 • نرم افزارهای مرتبط
 • روش های افزایش انتقال حرارت
 • مدلسازی و روش های آزمایشگاهی
 • انتقال حرارت در نفت و گاز
 • انتقال حرارت و محیط زیست
 • جریان های دو و چند فازی
 • مبدل های حرارتی
 • ضریب نفوذ گازها و مایعات
 • نرم افزارهای مرتبط مدیریت انرژی، انرژی های تجدید پذیر
 • روش های اندازه گیری شاخص های سیال، حرارت و جرم
 • روش های عددی دینامیک سیال، انتقال حرارت و جرم
 • آموزش جریان سیال، انتقال حرارت و جرم
 • جریان و انتقال حرارت سیالات غیر یونی
 • جریان سیال در صنایع
 • اصول انتقال جرم
 • محیط های متخلخل
 • نفوذ مولکولی
 • انتقال جرم بین فازی
 • ضریب نفوذ گازها و مایعات
 • برج های تقطیر و استخراج
 • فناوریهای نوین و پدیده های انتقال مومنتم، حرارت و جرم