دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

تعرفه های ثبت نام

 

هزینه های همایش شامل: 

 کیف/ لوح فشرده / ناهار /دو پذیرایی میان وعده /گواهی شرکت در همایش / هدایای ویژه همایش  می باشد.

 

 

 

 

هزینه ثبت نام با تخفیف دانشجویی:

 

  • تا یک هفته بعد از اعلام نتیجه  داوری                                                               220/000 تومان
  • از یک هفته تا یک ماه بعد از اعلام نتیجه داوری                                               250/000  تومان
  • از یک ماه بعد از اعلام نتیجه داوری تا پایان مهلت ثبت نام                               280/000  تومان
  • ثبت نام برای مقالات دوم و سوم برای هر مقاله                                                150/000  تومان 
  • شرکت در کنفرانس بدون مقاله                                                                        180/000  تومان 

 

 

هزینه ثبت نام غیر دانشجویی ( آزاد ):

 

  • تا یک هفته بعد از اعلام نتیجه  داوری                                                               280/000 تومان
  • از یک هفته تا یک ماه بعد از اعلام نتیجه داوری                                               320/000  تومان
  • از یک ماه بعد از اعلام نتیجه داوری تا پایان مهلت ثبت نام                               370/000  تومان
  • ثبت نام برای مقالات دوم و سوم برای هر مقاله                                                180/000  تومان 
  • شرکت در کنفرانس بدون مقاله                                                                        250/000  تومان 

 

 

تبصره 1: ثبت نام گروهی برای سازمان ها و ارگان های دولتی ؛ خصوصی و دانشگاه ها بالای 4 نفر شامل 25%

  تخفیف  و بالای 8 نفر شامل 35 % تخفیف می باشد.

 

 

 

تبصره 2: هزینه  پست گواهی و لوح فشرده  همایش ( صرفا" برای کسانی که به دلایل موجه امکان حضور

در همایش را ندارند ) مبلغ  12/000 تومان می باشد.