تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/11/01
اخرین مهلت ویرایش مقالات »
1397/11/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/11/20
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                  

                 

 

     

       

             

کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرایی همایش

مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

 

مسئول دبیر خانه همایش 

مهندس هادی جولانی

 

 

کمیته اجرایی همایش

مهندس حیدررضا رازقندی
مهندس هوشنگ انصاری کجل
مهندس مهدی منصوری
مهندس علی محمدی نوری
مهندس  محمد مسعود میر جلیلی
مهندس امیرحسین اثنی عشری

 

 کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش 

مهندس الهه جولانی

مهندس سیده مریم سادات شیل سر

مهندس حامد جولانی 

 

 کمیته دانشجویی همایش 

 

 

کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر سید غلامرضا اعتماد  

رئیس و دبیر علمی همایش/ دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر محمود اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید فواد آقا میری

دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر طیبه بهزاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسن پهلوانزاده

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود ثقفی

دانشگاه تهران

دکتر محمد حجت  

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود حق شناس فرد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علیرضا خدایاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر شاپور رود پیما

دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر علیرضا سلیمانی نظر

دانشگاه اصفهان

دکتر سعید ضیا‌ئی راد دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر امیررضا طلایی  موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدرضا طلایی  دانشگاه شیراز و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر عزت کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد مهدوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمدنصیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر فرزانه فیضی دانشگاه علم و صنعت ایران
 دکتر حسن هاشم آبادی دانشگاه علم و صنعت ایران