تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/09/10
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/10/01
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                 

 

     

             

کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر سید غلامرضا اعتماد  

رئیس و دبیر علمی همایش/ دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر محمود اشرفی زاده

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر سید فواد آقا میری

دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر طیبه بهزاد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر حسن پهلوانزاده

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود ثقفی

دانشگاه تهران

دکتر محمد حجت  

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود حق شناس فرد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر علیرضا خدایاری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر شاپور رود پیما

دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر علیرضا سلیمانی نظر

دانشگاه اصفهان

دکتر سعید ضیا‌ئی راد دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر امیررضا طلایی خوزانی موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدرضا طلایی خوزانی دانشگاه شیراز و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر عزت کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمد مهدوی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر محمدنصیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر فرزانه فیض دانشگاه علم و صنعت ایران
 دکتر حسن هاشم آبادی  دانشگاه علم و صنعت ایران