دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

کمیته علمی همایش

کمیته علمی همایش

 

به ترتیب حروف الفبا

 

دکتر سید غلامرضا اعتماد  

رئیس و دبیر علمی همایش/ دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر سید فواد آقا میری

دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی

دکتر محمد حجت  

دانشگاه اصفهان

دکتر مسعود حق شناس فرد

دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر شاپور رود پیما

دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر علیرضا سلیمانی نظر

دانشگاه اصفهان

دکتر سعید ضیا‌ئی را دانشگاه صنعتی اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر امیررضا طلایی موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدرضا طلایی دانشگاه اصفهان و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر محمدنصیری دانشگاه صنعتی مالک اشتر و موسسه آموزش عالی جامی
دکتر فرزانه فیض دانشگاه علم و صنعت ایران