دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

کمیته اجرایی همایش

  کمیته اجرایی همایش

 

مهندس عبداله مقدم تبریزی دبیر اجرایی همایش
مهندس هادی جولانی مسئول دبیر خانه همایش
مهندس هوشنگ انصاری کجل  
مهندس سیده مریم سادات شیل سر   
مهندس  محمد مسعود میر جلیلی  
مهندس مهدی منصوری  
مهندس علی محمدی نوری  
 مهندس حیدررضا رازقندی  
مهندس الهه جولانی  
مهندس حامد جولانی