تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/08/20
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/09/20
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

کمیته اجرایی همایش

  کمیته اجرایی همایش

 

مهندس عبداله مقدم تبریزی دبیر اجرایی همایش
مهندس هادی جولانی مسئول دبیر خانه همایش
مهندس حیدررضا رازقندی  
مهندس هوشنگ انصاری کجل   
مهندس الهه جولانی  
مهندس حامد جولانی  
مهندس مهدی منصوری  
مهندس علی محمدی نوری  
مهندس سیده مریم سادات شیل سر  
مهندس  محمد مسعود میر جلیلی