تاریخ های مهم همایش
زمان برگزاری همایش »
1397/11/24
مهلت ارسال مقالات »
1397/09/10
اخرین مهلت ثبت نام »
1397/10/01
دسترسی سریع

21

3

4_2

10_1

پوستر همایش
Poster
کانال های ارتباطی با ما

حامیان رسانه ای همایش

                 

 

     

             

کمیته اجرایی همایش

 

دبیر اجرایی همایش

 مهندس عبداله مقدم تبریزی

 

 

مسئول دبیر خانه همایش 

مهندس هادی جولانی

 

 

کمیته اجرایی همایش

مهندس حیدررضا رازقندی  
مهندس هوشنگ انصاری کجل   
مهندس مهدی منصوری  
مهندس علی محمدی نوری  
مهندس سیده مریم سادات شیل سر  
مهندس  محمد مسعود میر جلیلی  
 مهندس امیرحسین اثنی عشری  

 

  کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی همایش

 

 مهندس الهه جولانی

 مهندس حامد جولانی